Jednodenní plavba po Labi do Roudnice nad Labem

Odplutí v ranních hodinách (do 9. hod.) – plavba po proudu Labe do Roudnice nad Labem,

25 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby, připlutí v poledních hodinách, prohlídka města (oběd),

odplutí v odpoledních hodinách (do 15.00 hod) – plavba proti proudu Labe do přístavu Mělník,

• 25 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 4 hodiny plavby,
19,00 hod. ukončení plavby