Jednodenní plavba po Labi, Vraňansko – Hořínském pl. kanálu a Vltavě do Nelahozevsi a zpět

Odplutí v ranních hodinách (do 9. hod.) – krátká plavba proti proudu Labe, následně po Vraňansko-Hořínském plavebním kanálu a dále proti proudu Vltavy do Nelahozevsi (Marina Vltava),

 

• 22 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby,
připlutí v poledních hodinách, krátkodobé kotvení (oběd),

 

odplutí v odpoledních hodinách (do 14.00 hod) – plavba po proudu Vltavy, dále po Vraňansko-Hořínském plavebním kanálu a poté po proudu Labe do Dolních Beřkovic a zpět proti proudu Labe do přístavu Mělník.

• 28 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 4 hodiny plavby,
18,00 hod. ukončení plavby