Mini-týdenní plavba po Vltavě do Davle (a Sázavě do Pikovic)

Neděle:

převzetí lodě v podvečerních hodinách, zaškolení, cvičná plavba, „zabydlení” se na lodi.

Pondělí:

odplutí v ranních hodinách – krátká plavba proti proudu Labe, následně po Vraňansko-Hořínském plavebním kanálu a dále proti proudu Vltavy do Nelahozevsi (Marina Vltava), • 22 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby, připlutí v poledních hodinách, krátkodobé kotvení (oběd),

K návštěvě láká:  zámek Nelahozeves, Památník Antonína Dvořáka – rodný dům

odplutí v brzkých odpoledních hodinách (do 14 hod.) – plavba proti proudu Vltavy do Roztok / Klecánek, • 18 km • proplutí 2. plavební  komorou • cca. 3 hodiny plavby, připlutí v odpoledních hodinách, kotvení přes noc.

K návštěvě láká:  zámek Roztoky – Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy (při dřívějším připlutí), přírodní rezervace Roztocký háj – Tiché údolí, Klecánky (protější břeh) – skalní vyhlídka do údolí Vltavy (od dřevěného kříže)

Úterý:

odplutí v ranních hodinách (nejlépe v 7. hod.) – plavba proti proudu Vltavy do Prahy – Výtoně (kotvení na náplavce v blízkosti železničního mostu), • 18 km • proplutí 3. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby, připlutí v dopoledních hodinách, krátká prohlídka města (oběd),

K návštěvě láká:  NKP Vyšehrad, muzeum v podskalské celnici na Výtoni

odplutí v odpoledních hodinách (do 15.30 hod.) – plavba proti proudu Vltavy do Měchenic (Marina Fregatta), • 21 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby, připlutí ve večerních hodinách, kotvení přes noc (večeře).

K návštěvě láká:  krátká procházka údolím Bojovského potoka (chatové osady)

Středa:

odplutí v ranních hodinách (do 7.hod) – plavba proti proudu Vltavy do Davle a dále po Sázavě do Pikovic (pouze za plného vodního stavu VD Vrané, bez kotvení) a zpět do Davle, poté opět proti proudu Vltavy (podél ostrova svatého Kiliána) k penzionu Mandát (bez kotvení) a zpět po proudu Vltavy až do centra Prahy (kotevní stání na nábřeží Edvarda Beneše), • 38 km • proplutí 3. plavebními komorami • cca. 6 hodin plavby, připlutí v brzkých odpoledních hodinách, krátká prohlídka města (oběd),

K návštěvě láká:  Letenské sady – výhled na Prahu

odplutí v brzkých odpoledních hodinách (do 14 hod.) – plavba po proudu Vltavy do Libčic nad Vltavou, • 23 km • proplutí 3. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby, připlutí v odpoledních hodinách, kotvení přes noc.

K návštěvě láká:  Libčická plovárna

Čtvrtek:

odplutí v ranních hodinách – plavba po proudu Vltavy, dále po Vraňansko-Hořínském plavebním kanálu a po proudu Labe do přístavu Mělník, • 30 km • proplutí 3. plavebními komorami • cca. 4,5 hodiny plavby,
15:00 hodin – odevzdání lodě.