Mini-týdenní plavba po dolním Labi do Ústí nad Labem

Neděle:

převzetí lodě v podvečerních hodinách, zaškolení, cvičná plavba, „zabydlení” se na lodi.

Pondělí:

odplutí v ranních hodinách – plavba po proudu Labe do Roudnice nad Labem, • 25 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby, připlutí v poledních hodinách, prohlídka města (oběd),

K návštěvě láká:  město Roudnice n. Labem, zámek Roudnice n. Labem (hrad), Podřipské muzeum, věž Hláska, Kratochvílova rozhledna

odplutí v odpoledních hodinách – po proudu Labe do Litoměřic, • 17 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 2,5 hodiny plavby, připlutí v podvečerních hodinách, návštěva města (večeře), kotvení přes noc.

odplutí v odpoledních hodinách – plavba po proudu Labe do Dolních Zálezel, • 17 km • proplutí 1. plavební komorou • cca. 2,5 hodiny plavby, připlutí v podvečerních hodinách, kotvení přes noc.

K návštěvě láká:  vyhlídka Mlynářův kámen (při dřívějším připlutí)

Středa:

odplutí v ranních hodinách – plavba po proudu Labe do Ústí nad Labem (plavba možná pouze po Střekovské zdymadlo) a zpět proti proudu s odbočkou na Žernosecké jezero, • 24 km • bez plavební komory • cca. 3 hodiny plavby, připlutí na Žernosecké jezero v poledních hodinách, krátkodobé kotvení – Marina Labe (oběd), odplutí v brzkých odpoledních hodinách proti proudu Labe do Roudnice n. Labem, • 27 km • proplutí 3. plavebními komorami • cca. 4,5 hodiny plavby, připlutí v podvečerních hodinách, návštěva města (večeře), kotvení přes noc.

Čtvrtek:

odplutí v ranních hodinách – proti proudu Labe do přístavu Mělník, • 25 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 4 hodiny plavby,
15:00 hodin – odevzdání lodě.