Víkendová plavba po dolním Labi do Litoměřic k Žernoseckému jezeru a zpět

Čtvrtek

převzetí lodě v podvečerních hodinách, zaškolení, cvičná plavba, ,,zabydlení” se na lodi.

Pátek

odplutí v ranních hodinách – plavba po proudu Labe do Roudnice nad L., • 25 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby, připlutí v poledních hodinách, prohlídka města (oběd),

K návštěvě láká:  zámek Roudnice nad Labem (Roudnický hrad), Podřipské muzeum, věž Hláska,  
Kratochvílova rozhledna, 

odplutí v odpoledních hodinách – po proudu Labe do Litoměřic,
• 17 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 2,5 hodiny plavby,
připlutí v podvečerních hodinách, návštěva města (večeře), kotvení přes noc.

Sobota

dopoledne – prohlídka města,

K návštěvě láká: historické jádro města – městská památková zóna, vyhlídková věž Kalich, historické sklepení, oblastní muzeum, expozice Důl Richard, Dómský pahorek a věž u katedrály sv. Štěpána 

odplutí v brzkých odpoledních hodinách – okružní plavba po proudu Labe k Velkým Žernosekům  s odbočkou na Žernosecké jezero a zpět proti proudu Labe až do Roudnice nad L., kotvení přes noc, • 34 km • proplutí 4. plavebními komorami • cca. 6 hodiny plavby.

Neděle

dplutí v ranních hodinách – proti proudu Labe do přístavu Mělník, • 25 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 4 hodiny plavby

15:00 hodin – předání lodě.