Týdenní jednosměrná plavba po Vltavě – Mělník – Marina Orlík

Neděle:

převzetí lodě v podvečerních hodinách, zaškolení, cvičná plavba, „zabydlení” se na lodi.

Pondělí:

odplutí v ranních hodinách – krátká plavba proti proudu Labe, následně po Vraňansko-Hořínském plavebním kanálu a dále proti proudu Vltavy do Nelahozevsi (Marina Vltava), • 22 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby, připlutí v poledních hodinách, krátkodobé kotvení (oběd),

K návštěvě láká:  zámek Nelahozeves, Památník Antonína Dvořáka – rodný dům

odplutí v brzkých odpoledních hodinách (do 14 hod.) – plavba proti proudu Vltavy do Roztok / Klecánek, • 18 km • proplutí 2. plavební  komorou • cca. 3 hodiny plavby, připlutí v odpoledních hodinách, kotvení přes noc.

K návštěvě láká:  zámek Roztoky – Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy (při dřívějším připlutí), přírodní rezervace Roztocký háj – Tiché údolí, Klecánky (protější břeh) – skalní vyhlídka do údolí Vltavy (od dřevěného kříže)

 

Úterý:

odplutí v ranních hodinách (nejlépe v 7. hod.) – plavba proti proudu Vltavy do Prahy – Podolí (kotvení v Podolském přístavu pod Vyšehradem), • 18 km • proplutí 3. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby, připlutí v dopoledních hodinách, prohlídka města, kotvení přes noc.

K návštěvě láká:  město Praha

 

Středa:

odplutí v ranních hodinách – plavba proti proudu Vltavy do Davle, • 22 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby, připlutí v poledních hodinách, krátkodobé kotvení (oběd), odplutí v brzkých odpoledních hodinách – plavba do Třebenic, pod Slapskou přehradu, • 13 km • proplutí 1. plavební komorou • cca. 2 hodiny plavby, připlutí v odpoledních hodinách,

překonání přehradní hráze pomocí silničního vleku Povodí Vltavy (doporučujeme – nahlásit se pro převoz – po vyplutí ze Štěchovické plavební komory), po převozu krátkodobé kotvení u sjezdu pro vlek,

K návštěvě láká:  prohlídka přehradní hráze (z mostovky)

odplutí odpoledních hodinách – plavba proti proudu Vltavy do Staré Živohošti (kotvení v marině), • 9 km • cca. 1 hodiny plavby, připlutí v odpoledních hodinách, kotvení přes noc.

K návštěvě láká:  místní sportoviště

Čtvrtek:

v dopoledních hodinách – sportovní a rekreační aktivity viz. výše

v odpoledních hodinách – plavba proti proudu Vltavy do Županovic s odbočkou do zátoky Mastník, • 26 km • cca. 3 hodiny plavby, připlutí v pozdních odpoledních hodinách, návštěva obce (večeře), kotvení přes noc

Pátek:

odplutí v ranních hodinách – plavba proti proudu Vltavy do Solenic – pod Orlickou přehradu, • 24 km • proplutí 1. plavební komorou • cca. 3,5 hodiny plavby, připlutí v poledních hodinách,

překonání přehradní hráze pomocí lodního výtahu Povodí Vltavy (doporučujeme – nahlásit se pro převoz – po vyplutí z Kamýcké plavební komory),

po převozu – plavba proti proudu Vltavy do Barrandovské zátoky (Velký Vír), kotvení v Yacht Clubu Barrandov, • 11 • cca. 1,5 hodiny plavby, připlutí v brzkých odpoledních hodinách, (večeře), kotvení přes noc.

K návštěvě láká:  zámek Orlík – cca. 40 min. chůze

Sobota:

odplutí v ranních hodinách – plavba proti proudu Vltavy do Týna nad Vltavou, • 49 km • proplutí 1. plavební  komorou • cca. 6 hodin plavby, připlutí v brzkých odpoledních hodinách, prohlídka města (oběd), kotvení přes noc.

K návštěvě láká:  město Týn nad Vltavou, městské muzeum, podzemní chodby, otáčivé hlediště – letní představení, rozhledna Semenec

Neděle:

odplutí v brzkých ranních hodinách (v 7.30 hod.) – plavba po proudu Vltavy do Mariny Orlík (158.5 ř. km., pravý břeh), • 47  km • proplutí 1. plavební komorou • cca. 6 hodiny plavby,
15:00 hodin – odevzdání lodě.