Týdenní plavba po Vltavě do Solenic – pod Orlickou přehradu

Neděle:

převzetí lodě v podvečerních hodinách, zaškolení, cvičná plavba, „zabydlení” se na lodi.

Pondělí:

odplutí v ranních hodinách – krátká plavba proti proudu Labe, následně po Vraňansko-Hořínském plavebním kanálu a dále proti proudu Vltavy do Nelahozevsi (Marina Vltava), • 22 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby, připlutí v poledních hodinách, krátkodobé kotvení (oběd),

K návštěvě láká:  zámek Nelahozeves, Památník Antonína Dvořáka – rodný dům odplutí v brzkých odpoledních hodinách (do 14. hod.) – plavba proti proudu Vltavy do Roztok / Klecánek, • 18 km • proplutí 2. plavební  komorou • cca. 3 hodiny plavby, připlutí v odpoledních hodinách, kotvení přes noc.

K návštěvě láká:  zámek Roztoky – Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy (při dřívějším připlutí), přírodní rezervace Roztocký háj – Tiché údolí, Klecánky (protější břeh) – skalní vyhlídka do údolí Vltavy (od dřevěného kříže)

 

Úterý:

odplutí v ranních hodinách (nejlépe v 7 hod.) – plavba proti proudu Vltavy do Prahy – Výtoně (kotvení na náplavce v blízkosti železničního mostu), • 18 km • proplutí 3. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby, připlutí v dopoledních hodinách, krátká prohlídka města (oběd),

K návštěvě láká:  NKP Vyšehrad, muzeum v podskalské celnici na Výtoni

odplutí v odpoledních hodinách (do 15.30 hod.) – plavba proti proudu Vltavy do Štěchovic, • 28 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 4,5 hodiny plavby, připlutí ve večerních hodinách, návštěva obce, kotvení přes noc (večeře).

 

Středa:

odplutí v ranních hodinách (do 8. hod.) – plavba proti proudu Vltavy do Třebenic – pod Slapskou přehradu, • 9 km • proplutí 1. plavební komorou • cca. 1,5 hodiny plavby, připlutí v dopoledních hodinách,

překonání přehradní hráze pomocí silničního vleku Povodí Vltavy (doporučujeme – nahlásit se pro převoz – po vyplutí ze Štěchovické plavební komory),

odplutí v dopoledních hodinách – plavba proti proudu Vltavy do Staré Živohošti (kotvení v marině), • 9 km • cca. 1 hodiny plavby, připlutí v dopoledních hodinách, kotvení přes noc.

K návštěvě láká:  místní sportoviště

Čtvrtek:

odplutí v ranních hodinách – plavba proti proudu Vltavy do Solenic – pod Orlickou přehradu, • 43 km • proplutí 1. plavební komorou • cca. 5,5 hodiny plavby (PK Kamýk v tento den běžně neproplavuje – nutno objednat předem), připlutí v brzkých odpoledních hodinách, krátkodobé kotvení (oběd),

K návštěvě láká:  výhled z koruny přehradní hráze

Odplutí v odpoledních hodinách – plavba po proudu Vltavy do Županovic, • 23 km • proplutí 1. plavební komorou • cca. 3 hodiny plavby, připlutí v brzkých večerních hodinách, návštěva obce (večeře), kotvení přes noc.

 

Pátek:

odplutí v ranních hodinách – plavba po proudu Vltavy do Třebenic – ke hrázi Slapské přehrady (kotvení u sjezdu pro vlek), • 29 km • cca. 3,5 hodiny plavby, připlutí v poledních hodinách, čekání na vlek, příp. návštěva obce (oběd),

K návštěvě láká:  výhled z koruny přehradní hráze

překonání přehradní hráze pomocí silničního vleku Povodí Vltavy (doporučujeme – nahlásit se dopředu pro převoz),

Odplutí v brzkých odpoledních hodinách (do 13. hod.) – plavba po proudu Vltavy do Prahy – Podolí (kotvení v Podolském přístavu pod Vyšehradem), • 36 km • proplutí 3. plavebními komorami • cca. 5 hodin plavby, připlutí ve večerních hodinách, návštěva Prahy, kotvení přes noc (večeře).

Sobota:

odplutí v ranních hodinách – plavba po proudu Vltavy do Prahy – Holešovic, plavba do slepých ramen Vltavy v oblasti Prahy – Libně (bez kotvení), plavba dále po proudu Vltavy do Roztok / Klecánek, • 20 km • proplutí 3. plavebními komorami • cca. 4 hodiny plavby, připlutí v poledních hodinách, krátkodobé kotvení (oběd),

K návštěvě láká:  zámek Roztoky – Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, přírodní rezervace Roztocký háj – Tiché údolí, Klecánky (protější břeh) – skalní vyhlídka do údolí Vltavy (od dřevěného kříže)

odplutí v odpoledních hodinách (do 15. hod.) – plavba do Veltrus (překladiště), • 19 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3 hodiny plavby, připlutí v podvečerních hodinách, návštěva obce (večeře), kotvení přes noc.

Neděle:

odplutí v dopoledních hodinách (do 9.30 hod.) – plavba po proudu Vltavy, dále po Vraňansko-Hořínském plavebním kanálu a po proudu Labe do přístavu Mělník, • 21 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3 hodiny plavby,
15:00 hodin – odevzdání lodě.