Týdenní plavba po Vltavě do Třebenic – pod Slapskou přehradu

Neděle:

převzetí lodě v podvečerních hodinách, zaškolení, cvičná plavba, „zabydlení” se na lodi.

Pondělí:

odplutí v ranních hodinách – krátká plavba proti proudu Labe, následně po Vraňansko-Hořínském plavebním kanálu a dále proti proudu Vltavy do Nelahozevsi (Marina Vltava), • 22 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby, připlutí v poledních hodinách, krátkodobé kotvení (oběd),

K návštěvě láká:  zámek Nelahozeves, Památník Antonína Dvořáka – rodný dům

odplutí v brzkých odpoledních hodinách (do 14.hod.) – plavba proti proudu Vltavy do Roztok / Klecánek, • 18 km • proplutí 2. plavební  komorou • cca. 3 hodiny plavby, připlutí v odpoledních hodinách, kotvení přes noc.

K návštěvě láká:  zámek Roztoky – Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy (při dřívějším připlutí), přírodní rezervace Roztocký háj – Tiché údolí, Klecánky (protější břeh) – skalní vyhlídka do údolí Vltavy (od dřevěného kříže)

Úterý:

odplutí v ranních hodinách (nejlépe v 7 hod.) – plavba proti proudu Vltavy do Prahy – Podolí (kotvení v Podolském přístavu pod Vyšehradem), • 18 km • proplutí 3. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby, připlutí v dopoledních hodinách, prohlídka města, kotvení přes noc.

K návštěvě láká:  město Praha

Středa:

odplutí v ranních hodinách – plavba proti proudu Vltavy do Davle, • 22 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby, připlutí v poledních hodinách, krátkodobé kotvení (oběd), odplutí v brzkých odpoledních hodinách – plavba do Třebenic, pod Slapskou přehradu, • 13 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 2 hodiny plavby, připlutí v odpoledních hodinách, krátkodobé kotvení,

K návštěvě láká:  krátká procházka k hrázi, či výstup na korunu hráze

odplutí v pozdních odpoledních hodinách – plavba do Štěchovic, • 9 km • proplutí 1. plavební komorou • cca. 1,5 hodiny plavby, připlutí v brzkých večerních hodinách, návštěva obce (večeře), kotvení přes noc.

Čtvrtek:

v brzkých dopoledních hodinách (viz.níže),

K návštěvě láká:  návštěva vodní elektrárny Štěchovice (po předchozím objednání)

odplutí v poledních hodinách – plavba po proudu Vltavy do Davle a následně proti proudu Sázavy do Pikovic (pouze za plného vodního stavu VD Vrané, bez kotvení) a zpět do Davle a dále po proudu Vltavy až do Prahy – Podolí (kotvení v Podolském přístavu pod Vyšehradem) • 33 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 4,5 hodiny plavby, připlutí v odpoledních hodinách, prohlídka města, kotvení přes noc.

K návštěvě láká:  město Praha

Pátek:

odplutí v ranních hodinách – plavba po proudu Vltavy do Prahy – Holešovic, plavba do slepých ramen Vltavy v oblasti Prahy – Libně (bez kotvení), plavba dále po proudu Vltavy do Roztok / Klecánek, • 20 km • proplutí 3. plavebními komorami • cca. 4 hodiny plavby, připlutí v poledních hodinách, krátkodobé kotvení (oběd),

K návštěvě láká:  zámek Roztoky – Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, přírodní rezervace Roztocký háj – Tiché údolí, Klecánky (protější břeh) – skalní vyhlídka do údolí Vltavy (od dřevěného kříže)

odplutí v odpoledních hodinách (do 15.hod.) – plavba do Veltrus (překladiště), • 19 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3 hodiny plavby, připlutí v podvečerních hodinách, návštěva obce (večeře), kotvení přes noc.

Sobota:

v brzkých dopoledních hodinách (viz.níže),

K návštěvě láká:  zámek Veltrusy, cykloprohlídka zámeckého parku

odplutí v brzkých odpoledních hodinách (do 14.hod.) – plavba po proudu Vltavy, dále po Vraňansko-Hořínském plavebním kanálu a následně po proudu Labe do Obříství, • 25 km • proplutí 3. plavebními komorami • cca. 4 hodiny plavby, připlutí v podvečerních hodinách, návštěva obce (večeře), kotvení přes noc.

Neděle:

v dopoledních hodinách (viz. níže),

K návštěvě lákáPamátník Bedřicha smetany

odplutí v poledne, plavba po Proudu Labe do přístavu Mělník. • 10 km • proplutí 1. plavební komorou • cca. 1,5 hodiny plavby,
15:00 hodin – odevzdání lodě.