Po Labi do Roudnice nad Labem a zpět

Jednodenní plavba po Labi do Roudnice nad Labem a zpět

do 9:00

Odplutí

…v ranních hodinách (do 9:00 hod.) – plavba po proudu Labe do Roudnice nad Labem.

– 25 km
– proplutí 2. plavebními komorami
– cca. 3,5 hodiny plavby

cca 12:00

Připlutí

v poledních hodinách, prohlídka města (oběd)

K návštěvě láká město Roudnice n. Labem, zámek Roudnice n. Labem (hrad), Podřipské muzeum, věž Hláska, Kratochvílova rozhledna

do 15:00

Odplutí zpět

v odpoledních hodinách (do 15.00 hod) – plavba proti proudu Labe do přístavu Mělník.

– 25 km
– proplutí 2. plavebními komorami
– cca. 4 hodiny plavby

19:00

Ukončení plavby