Řidičák na lodě

Řidičák na loď

Nestůjte na břehu, staňte se kapitánem své dovolené …

řidičák na lodě - VMP (kat. M20, M), VMP-Plachetnice (kat. S20, S), VRP (kat. C)

Řidičák na lodě umožní všem zájemcům o rekreační plavbu ucelený kapitánský kurz, který je zakončen příslušnými zkouškami Státní plavební správy. Na základě těchto zkoušek se absolvent stává majitelem průkazu vůdce malého plavidla – VMP, opravňujícího k vedení rekreačních lodí do 20 m nejenom v rámci ČR, ale též na zahraničních řekách a jezerech. V nejvyšším stupni (VRP – vůdce rekreačního plavidla), také příbřežní plavby do vzdálenosti 1 námořní míle od pevniny.

Užitečné odkazy

Státní plavební správa – obecné informace, předpoklady ke splnění, důležité dokumenty, termíny zkoušek a další užitečné informace …

Žádost o vydání plavebního dokladu
Potvrzení o zdravotní způsobilosti
Osnova ověření prakt. dovedností

Teorie

Výuka probíhá v učebně vybavené výpočetní technikou pro elektronické zkušební testy, která se nachází v Mělníku, Růžová 3953.

Zahájení teorie VMP   – po tel. dohodě

 

Teoretické kurzy probíhají formou několika 4-hodinových celků. Uchazeči dostanou potřebnou literaturu. V závěru si odzkouší své znalosti a pochopení probrané látky formou testů na počítačích.

Teoretické zkoušky probíhají na Státní plavební správě v Praze Holešovicích (alternativně lze domluvit zkoušky též v Děčíně nebo Přerově)

Náplň kurzů je v souladu s osnovami Státní plavební správy.

Záleží na žadateli, jak rychle a dobře bude plavidlo ovládat a jak dobře úkony podle stanovené osnovy splní, aby mohl osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla získat.

Sbírka zákonů č. 187/2014 § 25b

2) Plavební úřad na žádost osoby, která neúspěšně absolvovala ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla osobou k tomu pověřenou, tyto dovednosti bez zbytečného odkladu sám ověří. Žádost podle věty první lze podat do 15 dnů ode dne doručení osvědčení o výsledku jejich ověření.

Ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla – VMP

 Zájemci se mohou přihlásit na tel.: (+420) 777 293 593 nebo e-mail: odehnalb@seznam.cz

Skupina - M

Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost, kontrola pohonných a kormidelních zařízení, postup činností před vyplutím a při ukončení plavby.

Manévrování s plavidlem – vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem,odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, a připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla, zakotvení, odplutí z kotviště, plutí v před a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu.

Proplavení plavební komorou – vplutí, vyvázání, vyplutí, manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel, vydávání pokynů a povelů.

Mimořádné situace – činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem, činnost při nasednutí plavidla, použití záchranných prostředků.

Řidičák na lodě
KATEGORIE S - Plachetnice

Praktický výcvik na kajutové plachetnici probíhá na přehradě Orlík – Marina Orlík.

 Příprava takeláže na plavbu

Ovládání plavidla pomocí plachet – stavění a spouštění plachet, refování, používání otěží výtahů a navijáků, optimální tvar plachet, nastavení plachet při různých režimech plavby.

Technika plutí – ostře proti větru, obrat proti větru a po větru, plutí na boční nebo zadní vítr, obeplouvání návětrné a závětrné bóje, křižování proti větru, zastavení a stání na místě.

Řidičák na lodě
Ceník
Počet školeníNázevCena
3xVůdce malého plavidla (M20) teorie3 000 Kč
1xVůdce malého plavidla – Plachetnice (S20) teorie1 000 Kč
1xPraktický výcvik vedení motorových plavidel1 500 Kč
1xPraktický výcvik na plachetnici1 500 Kč
1xZkouška z ovládání motorových lodí (M)2 000 Kč
1xZkouška z ovládání plachetnic (S)2 000 Kč
Teorie

Výuka probíhá v učebně vybavené výpočetní technikou pro elektronické zkušební testy, která se nachází v Mělníku, Růžová 3953.

Teoretické kurzy probíhají formou několika 4-hodinových celků. Uchazeči dostanou potřebnou literaturu. V závěru si odzkouší své znalosti a pochopení probrané látky formou testů na počítačích.

Teoretické zkoušky probíhají na Státní plavební správě v Praze Holešovicích (alternativně lze domluvit zkoušky též v Děčíně nebo Přerově)

Náplň kurzů je v souladu s osnovami Státní plavební správy.

Záleží na žadateli, jak rychle a dobře bude plavidlo ovládat a jak dobře úkony podle stanovené osnovy splní, aby mohl osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla získat.

Sbírka zákonů č. 187/2014 § 25b

2) Plavební úřad na žádost osoby, která neúspěšně absolvovala ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla osobou k tomu pověřenou, tyto dovednosti bez zbytečného odkladu sám ověří. Žádost podle věty první lze podat do 15 dnů ode dne doručení osvědčení o výsledku jejich ověření.

Ceník

Počet školeníNázevCena
2xMezinárodní průkaz způsobilosti na moře (C) teorie – VRP1 200 Kč